Wydziały

KZC "PONIDZIE" W BUSKU-ZDROJU


Przewodniczący Zarządu- Grzegorz Burchan

Z-ca Przewodniczącego Zarządu- Michał Kowalski

  
Sekretariat:
Referent ds. organizacyjno-administracyjnych- Beata Gierczak
nr tel.: 41 378 27 89, 41 352 67 40, 41 378 36 17
adres e-mail: sekretariat@kzcponidzie.pl  

Dział Produkcji:
Kierownik produkcji- Andrzej Sito, tel. 41 352 67 47
Starszy mistrz ds. eksploatacji kotłowni- Sławomir Madej, tel. 41 352 67 47
       
Dział Księgowości:
Główny Księgowy- Zofia Dzidowska, tel. 41 352 67 43
Z-ca Głównego Księgowego- Teresa Rybus, tel. 41 352 67 48
Główny specjalista ds. finansowo-księgowych- Wiesław Molisak, tel. 41 352 67 48
Kierownik działu finansowo-księgowego- Dorota Siercha, tel. 41 352 67 49
Specjalista ds. finansowo-księgowych, kasjer księgowy- Bogumiła Klepacz, tel. 41 352 67 49

Dział Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych:
Mistrz ds. sieci i urządzeń grzewczych- Grzegorz Krzemień, tel. 41 352 67 51
Inspektor ds. Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych- Paulina Kaleta, tel. 41 352 67 51
Referent ds. Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych- Artur Szafraniec, tel. 41 352 67 51
           
Dział Energetyczny:
Kierownik działu energetycznego- Janusz Radej, tel. 41 352 67 46
Specjalista ds. urządzeń pomiarowych i bezpieczeństwa technicznego- Czesław Siercha, tel. 41 352 67 52
Mistrz ds. elektroenergetycznych- Waldemar Toporowski, tel. 41 352 67 52
Referent ds. ochrony środowiska, laborant- Krzysztof Sarna, tel. 41 352 67 52     


Dział Transportu i Zaopatrzenia:
Kierownik działu transportu i zaopatrzenia- Arkadiusz Borycki, tel. 41 352 67 44
Magazynier- Krzysztof Ficek, tel. 41 352 67 44

Dział organizacyjno-administracyjny:
Kierownik działu organizacyjno-administracyjnego- Dorota Zamojska, tel. 41 352 67 45
Specjalista ds. kadr, płac i archiwizacji- Krystyna Janik, tel. 41 352 67 45

   

KZC "PONIDZIE" W KAZIMIERZY WIELKIEJ  

Kierownik produkcji Rejon Kazimierza Wielka- Artur Augustyn

Inspektor ds. administracyjno-gospodarczych- Beata Morys

nr tel.: 41 352 16 44   

 

 

Inspektorem Ochrony Danych jest:

Dorota Zamojska

Kontakt:

Adres e-mail: dorota.zamojska@kzcponidzie.pl

Tel. + 48 534682206