Dane Przedsiębiorstwa

Produkcja i dystrybucja energii cieplnej w ramach zadań własnych gmin - miast: Busko Zdrój i Kazimierza Wielka

Adres: os. Sikorskiego 42  28-100 Busko-Zdrój

Telefon: ( 0-41) 378-27-89

tel. / fax ( 0-41) 378-27-89 700 - 1500

NIP: 655- 000-32-25

REGON: 290514837

 

Członkowie Zgromadzenia

1. Waldemar Sikora

2. Adam Bodzioch

3. Michał Maroński

4. Jan Ozgowicz

5. Artur Prędki

6. Bogdan Błaszczyk

7. Robert Burchan

8. Błażej Matera

9. Robert Szaleniec 

 

Zarząd KZC "Ponidzie" w Busku Zdroju

1. Michał Maroński  - Przewodniczący Zarządu

2. Michał Kowalski - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

3. Błażej Matera - Członek Zarządu

4. Artur Prędki - Członek Zarządu