Informacje o działalności KZC

HISTORIA POWSTANIA W SKRÓCIE
W roku 1992 WPEC Kielce uległ przekształceniu, w wyniku czego w  maju tego roku na bazie ZEC Busko powstał Komunalny Związek Ciepłownictwa „Ponidzie” z siedzibą w Busku-Zdroju. Swoim zasięgiem obejmował Gminy  Busko-Zdrój, Pińczów, Kazimierza Wielka. W 2009 roku ze struktur Związku wystąpiła Gmina Pińczów tworząc PEC spółka z.o.o.. KZC „Ponidzie” dalej realizuje swoje zadania na terenie Buska-Zdroju  i Kazimierzy Wielkiej.

OBECNIE
Komunalny Związek Ciepłownictwa „Ponidzie” w  Busku-Zdroju zarządza źródłami ciepła i siecią ciepłowniczą dostarczającą ciepło i ciepłą wodę do odbiorców na terenie Buska Zdroju i Kazimierzy Wielkiej. Największymi odbiorcami są spółdzielnie mieszkaniowe, które pobierają ponad 70% produkowanego przez Związek ciepła. KZC od 25 lat czuwa nad właściwym funkcjonowaniem  infrastruktury ciepłowniczej. Zapewniamy odbiorcom wygodę, bezpieczeństwo i pewność dostaw. Zgodnie z założeniami nieustannie dążymy do rozwoju firmy, wykorzystując nowoczesne rozwiązania i technologie, modernizując istniejącą sieć oraz wdrażając rozwiązania efektywnie energetyczne.

NASZA MOC

Głównymi źródłami ciepła na terenie Buska-Zdroju są dwie kotłownie o łącznej mocy zainstalowanej 15,24 MW, w której pracują kotły zasilane węglem miałem. Ponadto KZC obsługuje cztery kotłownie lokalne, gdzie do wytworzenia energii cieplnej wykorzystuje węgiel groszek oraz gaz ziemny. Na terenie Kazimierzy Wielkiej KZC realizuje działalność poprzez dwie kotłownie o łącznej mocy 4,8 MW.  W skład systemu ciepłowniczego wchodzi sieć cieplna o długości 6,5 km.