Dane Przedsiębiorstwa

Produkcja i dystrybucja energii cieplnej w ramach zadań własnych gmin - miast: Busko Zdrój i Kazimierza Wielka

Adres: os. Sikorskiego 42  28-100 Busko-Zdrój

Telefon: ( 0-41) 378-27-89

tel. / fax ( 0-41) 378-27-89 700 - 1500

NIP: 655- 000-32-25

REGON: 290514837

 

Członkowie Zgromadzenia

1. Waldemar Sikora- Przewodniczący Zgromadzenia

2. Adam Bodzioch- Wiceprzewodniczący Zgromadzenia

3. Michał Kowalski- Członek Zgromadzenia

4. Jan Ozgowicz- Członek Zgromadzenia

5. Artur Prędki- Członek Zgromadzenia

6. Bogdan Błaszczyk- Członek Zgromadzenia

7. Jacek Lewicki- Członek Zgromadzenia

8. Jacek Skopowski- Członek Zgromadzenia

9. Marek Szmuc- Członek Zgromadzenia

 

Zarząd KZC "Ponidzie" w Busku Zdroju

1. Grzegorz Burchan  - Przewodniczący Zarządu

2. Michał Kowalski - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

3. Marek Szmuc - Członek Zarządu

4. Artur Prędki - Członek Zarządu