Aktualności

Dodano: 2018-12-31 09:14:38 Kategoria: Wydarzenia w KZC

Lekcja Ciepła etap II

Ogólnopolski projekt edukacyjno-ekologiczny pt. „Lekcje Ciepła” został rozszerzony o nowe materiały dla drugiego etapu edukacyjnego. Podczas lekcji uczniowie poznają m.in odnawialne i nieodnawialne źródła energii, dowiadują się, jak działa elektrociepłownia oraz w jaki sposób wykorzystywać energię, by dbać o środowisko.


   W ramach akcji nauczyciele otrzymują zeszyty ze scenariuszami zajęć. Scenariusze powstały w oparciu o podstawę programową. Zawierają szczegółowe wyjaśnienia kluczowych pojęć, wskazówki jak przeprowadzić "Lekcje ciepła", oraz kolorowe infografiki, ilustracje i zdjęcia dopasowane do potrzeb uczniów. Ponadto, znajdują się w nich karty zadań, gry edukacyjne a także opisy doświadczeń, które można przeprowadzić w szkolnych warunkach i za ich pomocą wytłumaczyć uczniom bardziej skomplikowane zjawiska. Głównym celem "Lekcji ciepła" jest rozwijanie ekologicznej świadomości wśród słuchaczy. Przygotowane materiały uczą m.in. dlaczego należy oszczędzać energię i w jaki sposób można to robić. Wyjaśniają różnicę pomiędzy elektrownią i elektrociepłownią oraz podają zalety produkowania prądu i energii cieplnej w jednym procesie zwanym kogeneracją. Uwrażliwiają uczniów na problem zjawiska smogu. Wskazują, jakie zagrożenia dla ludzkiego zdrowia stanowią zanieczyszczenia unoszące się tuż nad miastem, co jest ich głównym źródłem i jak je eliminować. Pierwszą lekcję ciepła pt "Formy i źródła energii" przeprowadziliśmy w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Busku-Zdroju. Lekcję przygotowały i poprowadziły nauczycielki Izabela Andruszkiewicz i Anna Szczerba. Głównym celem prowadzonych zajęć było kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów, edukacja w zakresie ochrony powietrza, racjonalnego korzystania z ciepłej wody oraz zrozumienie wpływu marnotrawienia ciepła na zasoby Ziemi. W trakcie lekcji p. Dorota Zamojska i p. Beata Gierczak przeprowadziły doświadczenie budując mini system ciepłowniczy i wymiennik ciepła. Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w zajęciach, rozwiązując karty pracy, włączając się w wykonanie doświadczenia. Na zakończenie zajęć uczestnicy otrzymali z rąk prezesa KZC p. Michała Marońskiego dyplomy specjalisty ciepła systemowego.


  • Zobacz
  • Zobacz
  • Zobacz
  • Zobacz
  • Zobacz
  • Zobacz
  • Zobacz
  • Zobacz
  • Zobacz
1