Aktualności

Dodano: 2018-03-21 07:47:39 Kategoria: Wydarzenia w KZC

Lekcje ciepła w Gminie Busko-Zdrój.

Komunalny Związek Ciepłownictwa „Ponidzie” w Busku-Zdroju, jako dostawca ciepła systemowego, wspólnie z Gminą Busko-Zdrój, rozpoczął w szkołach podstawowych na terenie gminy, projekt edukacyjno-ekologiczny pt. „LEKCJE CIEPŁA”.

Komunalny Związek Ciepłownictwa „Ponidzie” edukuje najmłodszych


Komunalny Związek Ciepłownictwa „Ponidzie” w Busku-Zdroju, jako dostawca ciepła systemowego, wspólnie z Gminą Busko-Zdrój, od początku miesiąca marca 2018 roku prowadzi w szkołach podstawowych oraz przedszkolach na terenie gminy, projekt edukacyjno-ekologiczny pt. „LEKCJE CIEPŁA”.
Pierwszą szkołą, w której zorganizowano tą nietypową lekcję była Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Busku - Zdroju. Podczas lekcji dzieci zostały zapoznane z pojęciem ciepła, miejscem jego wytwarzania oraz sposobem jego dostarczenia do budynków. Wychowawczyni najmłodszej klasy Anna Żurek opowiedziała dzieciom o sposobach odpowiedzialnego korzystania   z energii i ciepła, dbania o środowisko, powietrze i zasoby ziemi. Dzieci aktywnie uczestniczyły w dyskusji na temat ciepła, z chęcią odpowiadając na zadawane pytania. W lekcji ciepła uczestniczyli również –  Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji i Infrastruktury Społecznej Jolanta Maj oraz     Z-ca Dyrektora Szkoły Piotr Suwaj.
Forma przekazania wiedzy została dopasowana do dziecięcych możliwości.
Te najmłodsze, z Publicznego Przedszkola nr 3 w Busku-Zdroju, o najważniejszych kwestiach związanych z ciepłem systemowym dowiedziały się z lekcji ciepła przygotowanej pod kierunkiem Dyrektor - Barbary Szostak, przez wychowawczynię Joannę Zoch oraz z przeczytanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Waldemara Sikorę książeczki pt. „Czerwony Kapturek w mieście”. Bajka Brzechwy na potrzeby akcji doczekała się kolejnych części. Bohaterowie książeczki, Czerwony Kapturek, Babcia i kot Klucha odkrywają przed dziećmi tajemnice dostawy ciepła z ciepłowni oraz zasady mądrego z niego korzystania. Książeczka ułatwiła dzieciom przyswojenie ważnych informacji w przyjemnej formie.
Kolejną „Lekcję ciepła” poprowadziły wychowawczynie najmłodszych klas Publicznej Szkoły Podstawowej w Zbludowicach, Ewa Tarczyńska i Elżbieta Stramska. Wraz z uczniami, przebranymi za ludzi pierwotnych i rycerzy, przedstawiły inscenizację obrazującą sposoby pozyskiwania ciepła na przestrzeni dziejów. Taka forma przekazu informacji przełożyła się na chętne uczestnictwo dzieci w doświadczeniach związanych z pozyskiwaniem ciepła i jego przekazywaniem oraz na aktywną dyskusję wokół tematu ciepła.
W tajemniczy świat ciepła, którego nie widać gołym okiem, ale którego wszyscy potrzebujemy i z którego na co dzień korzystamy wprowadziła najmłodsze dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Busku-Zdroju, wychowawczyni - Marzena Gzyl. Dzieci dowiedziały się, czym jest ciepło, skąd się bierze i w jaki sposób dociera do naszych mieszkań, przypomniały w jaki sposób można pozyskiwać ciepło i jak można je oszczędzać. Uczestniczyły w bardzo ciekawym doświadczeniu, budując „mini system ciepłowniczy i wymiennik ciepła”. Uczniowie chętnie brali udział w zajęciach i odpowiadały na bardzo trudne pytania.
W Publicznym Przedszkolu nr 2 w Busku-Zdroju, Panie skorzystały z metody przekazania dzieciom wiedzy poprzez odczytanie bajki „Czerwony Kapturek w mieście” z podziałem na role. W rolę narratora wcieliła się Dyrektor Marzena Kornaś. Teoretyczną wiedzę o cieple przekazała dzieciom Marta Trelińska, natomiast duet, Celina Obora i jej córka doskonale odegrały rolę babci i Czerwonego Kapturka. Po przeczytaniu bajki był czas na „sprawdzenie”, co dzieci zapamiętały i co wiedzą na temat ciepła systemowego oraz sposobów oszczędzania tego ciepła. Aktywny udział oraz liczne pytania dzieci świadczą, że nawet ci najmłodsi są nie tylko wdzięcznymi, ale też i wymagającymi odbiorcami.
Najmłodsze dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Busku-Zdroju z tematem ciepła zostały zapoznane przez ich wychowawczynie Annę Szwajkę, Anetę Okraj oraz Aleksandrę Anyż. Z zainteresowaniem chłonęły wiedzę na temat różnych sposobów ogrzewania mieszkań, ekologicznego ogrzewania, oszczędzania energii, wody oraz innych mediów. W wyniku dyskusji samu doszli do stworzenia definicji kluczowych pojęć, jak ciepło, wymiennik ciepła, ciepłownia, czy elektrociepłownia.
Uczniom z Publicznej Szkoły Podstawowej w Siesławicach,  temat - skąd  bierze się ciepło, w jaki sposób je oszczędzać, oraz jak ważne jest by ekologicznie palić w piecu,  także pomógł zrozumieć Czerwony Kapturek. Bajkę czytały wychowawczynie klas najmłodszych -  Grażyna Oćwieja, Barbara Skrzypek i Agnieszka Sztuk oraz koordynatorki projektu odkryły  przed dziećmi tajemnice dostaw ciepła i zasady mądrego z niego korzystania.
Kolejna placówka, która wzięła  udział w programie edukacyjnym, to Zespół Placówek Oświatowych w Szańcu.  Prowadząca zajęcia Justyna Maj połączyła naukę z zabawą – przy pomocy przygotowanych pomocniczych materiałów edukacyjnych w formie kostek do gry, gdzie wynikiem rzutu może być czerwony kolor obrazujący ciepło bądź niebieski  - zimno, i obrazków z przedmiotami kojarzonymi z ciepłem i zimnem bardzo obrazowo wprowadziła dzieci w temat ciepła. Dzieci dowiedziały się co to jest ciepło systemowe, poznały metody jego wytwarzania , a także sposoby jego oszczędzania.
W ramach zajęć z przedszkolakami, przeprowadzonych przez Paulinę Kapsę z Niepublicznego Przedszkola Artystyczno-Językowego „Słoneczko” w Busku-Zdroju, dzieci przyswajały wiedzę i poznały dobre praktyki w zakresie dbania o środowisko naturalne i racjonalne korzystanie z zasobów naszej planety. Nauczyły się jak należy segregować śmieci, walczyć ze smogiem, czy dbać o zdrowie.
Dzieci ze wszystkich szkół i przedszkoli biorących udział w programie były bardzo aktywne odpowiadały na zadawane pytania, chętnie uczestniczyły w przygotowanych doświadczeniach.  Na zakończenie spotkań otrzymały od KZC „Ponidzie”, kolorowanki lub książeczki o Czerwonym Kapturku. Dotychczasowe spotkania można podsumować stwierdzeniem, że najmłodsi w łatwy i przyjemny sposób nabyli wiedzę i świadomość w zakresie dbania o środowisko naturalne oraz oszczędzania mediów.

„Lekcje ciepła” zostały wprowadzone w Buskich szkołach i przedszkolach z inicjatywy Przewodniczącego Zarządu KZC „Ponidzie” Michała Marońskiego przy wsparciu Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój Waldemara Sikory oraz Wydziału Oświaty, Promocji i Infrastruktury Społecznej Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój. Koordynatorkami projektu są  Dorota Zamojska i Beata Gierczak, które uczestnicząc w „Lekcjach ciepła”,  przy pomocy prostych rekwizytów, przeprowadzają ciekawe doświadczenia. W ich wyniku dzieci dowiadują się o tym, iż w czasach prehistorycznych o ciepło trzeba było niezwykle dbać. Dzieci przekonują się jak trudno było samodzielnie rozniecić ogień, gdy nie znano zapałek ani zapalniczek oraz o tym, że materiał cieplejszy może przekazać ciepło chłodniejszemu. Dzieci dowiadują się także, że ciepło we współczesnych mieszkaniach może nas ogrzewać wcale nie powodując smogu.

 „Lekcje ciepła” to inicjatywa, którą wspólnie podjęli dostawcy ciepła systemowego w całej Polsce i realizują ją od kilku lat przy wykorzystaniu książeczek edukacyjnych z serii „Czerwony Kapturek w mieście”. Barwnie ilustrowane publikacje trafiają do przedszkolaków oraz uczniów klas nauczania początkowego, zwiększając świadomość ekologiczną maluchów, a przez to także i rodziców. Zakres i cel działania docenione zostały przez Ministerstwo Środowiska i objęte honorowym patronatem pana Pawła Sałka, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska i Pełnomocnika Rządu do Spraw Polityki Klimatycznej.

GALERIA ZDJĘĆ DOSTĘPNA---> TUTAJ