Aktualności

Dodano: 2018-01-31 07:17:09 Kategoria: Ogłoszenia o naborze

Referent ds. Remontów i Inwestycji

Komunalny Związek Ciepłownictwa „Ponidzie” w Busku-Zdroju poszukuje pracownika na stanowisko: Referent ds. Remontów i Inwestycji


Komunalny Związek Ciepłownictwa „Ponidzie” w Busku-Zdroju poszukuje pracownika na stanowisko:
REFERENT DS. REMONTÓW I INWESTYCJI
1. Wymagania:
•    wykształcenie wyższe (kierunek energetyka lub inny związany z zakresem zadań na powyższym stanowisku) lub średnie, poparte 2 - letnim doświadczeniem w branży energetycznej,
•    b. dobra znajomość pakietu MS Office,
•    umiejętność podejmowania decyzji, zdolności organizacyjne,
•    zdolność analitycznego myślenia oraz szybkiego przyswajania wiedzy,
•    prawo jazdy kat. B.
Mile widziane:
•    znajomość programów do projektowania typu CAD.
•    uprawnienia energetyczne - eksploatacyjne i dozorowe,
•    znajomość ustawy prawo energetyczne i aktów wykonawczych,
•    wiedza z zakresu instalacji i urządzeń energetycznych, elektrycznych lub gazowych,
•    doświadczenie w  służbach energetycznych (w tym ciepłowniczych) lub utrzymaniu ruchu
2. Ogólny zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
•    opracowywanie planów remontów i inwestycji,
•    współpraca w sporządzaniu dokumentacji w zakresie warunków technicznych do projektowania źródeł ciepła, sieci ciepłowniczych i węzłów cieplnych,
•    współpraca w opracowywaniu dokumentacji w zakresie wydawania warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej,
•    udział w sporządzaniu instrukcji eksploatacji urządzeń,
•    udział w sporządzaniu dokumentacji technicznych,
•    wprowadzanie danych z odczytów liczników ciepła,
•    na podstawie wprowadzonych danych - sporządzanie raportów, meldunków, wykazów
•    przygotowywanie korespondencji z zakresu spraw załatwianych przez dział,
•    tworzenie harmonogramów i grafików pracy pracowników działu.
3. Warunki pracy:
•    rodzaj umowy – umowa o pracę na zastępstwo
•    wymiar czasu pracy − pełny etat
•    miejsce pracy – Komunalny Związek Ciepłownictwa „Ponidzie” os. Sikorskiego 42, 28-100 Busko-Zdrój,
•    godziny pracy  7.00 – 15.00.
4. Wymagane dokumenty:
a.    życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
b.    list motywacyjny;
c.    dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);
d.    inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.);
e.    kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień.
5. Miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Komunalnego Związku Ciepłownictwa „Ponidzie” os. Sikorskiego 42, 28-100 Busko-Zdrój (w sekretariacie), przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres sekretariat@kzcponidzie.pl
O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.
Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)."