Aktualności

Dodano: 2019-02-01 13:51:08 Kategoria: Aktualności

Prawidłowe rozpalanie – szkolenie informacyjne

Komunalny Związek Ciepłownictwa „Ponidzie” przeprowadził szkolenie Straży Miejskiej w Busku-Zdroju w związku z planowanymi kontrolami na terenie Gminy w zakresie prawidłowej metody rozpalania w kotłach grzewczych i paleniskach domowych. Straż Miejska każdą kontrolę połączy z edukacją mieszkańców w zakresie ochrony środowiska i eliminowania niskiej emisji.Głównymi czynnikami wpływającymi na niską emisję są:

- nieodpowiednie spalanie paliwa (aby spalić paliwo potrzebny jest tlen, którego często brakuje z powodu rzadko przeprowadzanego oczyszczania komina. Brak powietrza skutkuje wydzielaniem się tlenku węgla CO, zwanego czadem),

- palenie w piecach śmieci,

- korzystanie z przestarzałych piecyków,

- nieodpowiednia izolacja domów i utrata energii w procesie ogrzewania,

- emisja komunikacyjna, czyli ruch samochodowy,

- mała popularność odnawialnych źródeł energii.

   Szkolenie zostało podzielone na dwie części. Pierwszą część poprowadził Janusz Radej i omówił tematykę rozpalania od góry, obsługę kotłów dolnego oraz górno-dolnego spalania. Wyjaśnił jaki opał stosować aby uzyskać najlepszy efekt spalania, jak dbać o prawidłową wentylację kotłowni, instalację grzewczą. Wszystko zostało omówione pod kątem bezpiecznego spalania, które zmniejsza emisję spalin i pyłów do atmosfery. Przy wykorzystaniu odpowiedniej techniki dokładania paliwa można efektywnie i ekonomicznie spalać węgiel i drewno.

  Drugą część szkolenia poprowadził Przewodniczący KZC "Ponidzie" Grzegorz Burchan, który zaprezentował jak wygląda jakość powietrza w naszym regionie na tle innych województw. Przedstawił jak poważny wpływ ma smog i niska emisja na nasze zdrowie.

Zostały również zaprezentowane formy wsparcia finansowego w ramach programu "Czyste powietrze" oraz możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej w celu zmniejszenia smogu oraz niskiej emisji w naszym regionie.

  

 


  • Zobacz
  • Zobacz
  • Zobacz
  • Zobacz
  • Zobacz
  • Zobacz
  • Zobacz
  • Zobacz
  • Zobacz
1