Aktualności

Dodano: 2019-01-29 11:40:46 Kategoria: Aktualności

Domowy piec nie jest przeznaczony do spalania odpadów

NIE WOLNO SPALAĆ:

• wszelkich przedmiotów z tworzyw sztucznych, butelek, pojemników, toreb foliowych,
• zużytych opon i innych odpadów z gumy,
• odzieży, obuwia,
• elementów drewnianych pokrytych lakierem lub impregnowanych,
• sztucznej skóry,
• opakowań po farbach, lakierach,
• opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,
• papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.


 czyste_powietrze.jpg

Czym grozi spalanie odpadów:

- pyły z metalami ciężkimi - powodują zagrożenie białaczką,

- tlenki azotu - podrażniają i uszkadzają płuca,

- tlenek węgla - wiąże czerwone ciałka krwi, utrudnia transport tlenu w organizmie,

- dwutlenek siarki - powoduje trudności w oddychaniu,

- chlorowodór - tworzy z parą wodną kwas pruski - blokuje nieodwracalnie oddychanie tkankowe,

- dioksyny i furany - powodują nowotwory wątroby i płuc, uszkadzają płody i strukturę kodu genetycznego oraz mają działanie alergiczne.